CO JE ZNOVUNAPOJENÍ
"THE RECONNECTION"


Klienti přichází hojně a často. Naše léčení má nevyčíslitelnou hodnotu. My si to zasoužíme!!!

The Reconnection (Znovunapojení) je evoluční proces, který nás trvale navrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech.

Jedná se o propojení meridiánů (energetických drah) v našem těle s energetickými dráhami naší planety a celého prostoru jehož jsme součástí. Tím dochází k trvalému a celistvému napojení, vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické i duchovní. Nastoluje harmonizaci všech aspektů v našem životě. Každému, kdo obdrží Reconnection (proces Znovunapojení) přinese zrychlení na jeho životní cestě.


Proces The Reconnection zvyšuje hladinu světla (ve formě fotonů) v DNA příslušného člověka. Je o návratu k celistvosti. Znovu se spojujeme s tím, čím jsme kdysi byli.

Pro každého je tento proces jedinečný.

The Reconnection (nebo také přijetí osobního Reconnection) se provádí jednou za život a není potřeba jej nikdy opakovat. Domnívám se, že je to něco tak zásadního pro každého z nás, že by ho měl mít úplně každý.

Provádí se ve 2 následujících dnech po sobě. Je nutné jeho dokončení v rozsahu 3 nocí.

Je žádoucí absolvovat nejprve alespoň 3 sezení Rekonektivního léčení. 


– Jedná se o bezdotykovou metodu.
– Reconnection provádím osobně, jsem terapeut s mezinárodní certifikací a kvalifikací.
– Jedno sezení trvá přibližně 60 minut.
– Cena 333 USD je pevně stanovena a pro všechny praktiky Reconnection všude na světě stejná (přepočet dle aktuálního kurzu ČNB). Zahrnuje 2 sezení.
Stejně jako proces The Reconnection (Znovunapojení) obsahuje vibrace 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.

Je nutné, aby byla cena zaplacena přesně a byla tak dodržena výměna hodnot. Tímto proces zobrazuje harmonii i v této oblasti.

Proces The Reconnection (Znovunapojení), stejně jako Rekonektivní léčení je oprávněn provádět pouze praktik s platnou certifikací.