ČASTÉ OTÁZKY

Klienti přichází hojně a často. Naše léčení má nevyčíslitelnou hodnotu. My si to zasoužíme!!!

Co mohu očekávat během sezení Rekonektivního Léčení nebo Reconnection?


Nejlepší způsob, jak si dovolit vyléčení, je být ve stavu naprostého oddání se procesu a přijímání. Neočekávejte nic určitého a plně důvěřujte procesu léčení. Energie, která k Vám přichází ví nejlépe, co je prioritní a právě tam působí. Položte se na stůl, uvolněte se, vnímejte vše, co přichází, důvěřujte a jednoduše přijímejte. Vnímejte. Vzdejte se své účasti v procesu a jednoduše pozorujte, že se děje něco, co lze sledovat, ležte a dovolte tomu pracovat uvnitř Vás.

Kolik sezení potřebuji? Jak dlouho to trvá, než dojde k vyléčení?


I toto je velice individuální. Mnohdy jedná návštěva může být dostačující. Obecně se doporučuje, abyste uvážili tři sezení a to nejlépe tři následující dny po sobě (případně obden). A i přesto, že každé léčení je speciální, často má tendenci se stát něco obzvlášť speciálního během léčení číslo tři. Vyléčení se stávají okamžitě. To, co vyžaduje "čas", je, aby se osoba "rozhodla" akceptovat léčení. Ať už přijmete všechno, co hledáte, během vašeho prvního, druhého nebo třetího sezení, je velice žádoucí nechat to být a dovolit věcem, aby se vyvinuly podle svého.


Je vhodné terapii podstoupit ještě později?


Často lidé chtějí zažít spojení znovu. Můžete se rozhodnout pro další sezení pokud se ve vašem životě objeví nová situace nebo pokud jste během prvních tří návštěv zažívali jasné, rozeznatelné a neustálé zlepšování a vypadá to, že je ještě trochu prostoru ke zlepšení. V ten okamžik by bylo možné uvažovat o několika dalších sezeních. Poté je vhodné nechat to být a dát si čas, aby se odkrylo to, co může. Posléze je možné zase pokračovat. Rekonektivní Léčení není o pravidelných návštěvách. Jakmile máte vaše sezení (jedno nebo více), "vlastníte" svoji změnu, své léčení, svoji evoluci. Je vaše. Nikdo vám ji nemůže vzít. U vážnějších zdravotních problémů se počet jednotlivých léčení a jejich frekvence stanovuje individuálně.


Jak léčení probíhá?


Sezení trvá většinou 30 min. Provádí se na lehátku - masážním stole. Klient leží na zádech a má zavřené oči. Praktik Rekonektivního léčení se naladí na frekvence a ty svým způsobem interagují s klientem a jeho tělem. Jedná se o bezdotykovou metodu. Klient leží a má zavřené oči pouze proto, aby si celé sezení co nejlépe užil. Není to podmínkou. Jde opravdu o klientský zážitek během sezení. Jinak léčení samo o sobě může přijít v jakémkoliv stavu. Klient může sedět i v křesle nebo stát. Standard je, že leží a odpočívá. Někdy si klient během sezení jen příjemně odpočine, jindy cítí mnoho věcí. Může vnímat barvy a obrazy nebo slyšet zvuky a podobně. Jedná se o individuální a často velmi pěkný a nadčasový zážitek. Nicméně úroveň toho zážitku na lehátku nemá přímou souvislost s vyléčením. I lidé, kteří necítí prakticky nic, se vyléčí a cítí projevy frekvencí ve svém životě.


Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním Léčením a The Reconnection?


Rozdíl mezi Rekonektivním Léčením a The Reconnection je v podstatě daný záměrem. Záměrem Rekonektivního Léčení je v základu léčení, ať už fyzické, mentální, emocionální, spirituální nebo jakékoliv další úrovně. A samozřejmě, abyste dosáhli úrovně léčení přinášenou skrze Rekonektivní Léčení, zažijete do jisté míry Reconnection jako součást procesu. Je to toto "Reconnection", které dovoluje Rekonektivnímu léčení, aby bylo nesrovnatelně obsáhlejší než léčitelské "techniky", které jsme zde dosud používali.
 Záměrem The Reconnection je přivést nás k plnosti našeho vrozeného spojení s vesmírem. To se stane skrze zkušenost během dvou sezení, často nazývané jako přijetí osobního Reconnection. A samozřejmě, abyste dosáhli stupně spojení přinášeného skrze The Reconnection, zažijete do jisté míry i léčení jako součást procesu.
 A přesto, že tyto dvě části nejsou zcela odděleným procesem, tak pro získání plných výhod z obou je nutné zažít vaše sezení Rekonektivního léčení a vaše sezení osobního Reconnection během oddělených událostí.


Pracuje Rekonektivní Léčení pouze s fyzickými problémy? Bude stejně dobře pracovat na mentálních problémech?


Léčení je návrat do rovnováhy. Každá zdravotní výzva je fyzickou, mentální, spirituální a emocionální kombinací. Rekonektivní léčení nepůsobí přímo na specifický problém, ale na mnoha úrovních současně a tak navrací do původního stavu rovnováhy a zdraví. Pokud si to dovolíte, léčení se plně otevřete a přijmete vše, co je pro vás v tu danou chvíli připraveno, pak může přijít uzdravení. Vaše léčení může přijít ve formě, kterou předpokládáte ale také ve formě, na kterou jste ani nepomysleli, takové, kterou má vesmír připravenou jen a jen pro Vás.


Co se stane, když se vrátíme do stavu přirozené rovnováhy?


Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet. Poté vše, co bylo v disharmonii s tímto vědomím zmizí a co se v danou chvíli jevilo jako nemoc nebo problém, již nebude mít místo v našem rezonančním poli. 
Ovšem způsob, jakým se tato rovnováha začne projevovat v našem životě a v jakém sledu se projevuje není v naší režii. Proto je velice žádoucí se léčení plně otevřít, akceptovat, co přichází a pak nechat vše rozvinout, jen pozorovat a těšit se ze změn, které se dějí v našem životě.


Je efekt léčení trvalý nebo se musí po nějaké době opakovat?


Vyléčení, která přijdou v souvislosti s touto metodou, mají tendenci být trvalá. Dokonce se často rozvíjejí a získaná rovnováha si hledá cestu do větší hloubky našeho každodenního života. Často lidem přináší kromě vyléčení jejich obtíží i pochopení souvislostí, kterých si před tím nebyli vůbec vědomi. Je to takový druh evoluce našeho vědomí. Je důležité si uvědomit, že vyléčení nepřináší praktik samotný. Ten jen umožní projevení pole, ve kterém se celý proces započne nebo odehraje celý. Ten, kdo se rozhodne v kontaktu s tímto polem pro vyléčení, je klient samotný. Velmi často se to děje na úrovni, kterou si běžně vůbec neuvědomujeme.


Zkoumáte u Reconnection původní příčinu problémů?


Ne. Reconnection a Rekonektivní léčení je v podstatě o překročení zkoumání, hledání a používání technik. Když něco zkoumáme, tak na to zaměřujete svou mysl. Tím to ovlivňujeme již získanou zkušeností a tím co už víme. Jenže tím to také omezujeme. Říkáme: "Já vím, kde je problém. A vím, odkud má přijít řešení." Ale ve skutečnosti vidíme jen zlomek komplexního obrazu. Reconnection a Rekonektivní léčení je o pokoře k něčemu většímu, čehož jsme přirozenou součástí. Je to krok zpět od toho, co už víme, ale ten krok zpět nám umožní otevřít dveře a stát se pozorovatelem. Vnímat, co se děje a umožnit té dokonalé esenci, která námi prochází, aby udělala svou práci a cestou narovnala skutečné příčiny a ne jen ty, kterých jsme si ve svém omezeném vnímání schopni všimnout.


Čím se Rekonektivní léčení liší od ostatních metod?


Rekonektivní léčení není vůbec o diagnóze, o zkoumání nemocí, problémů ani o věčném hledání příčin a následků. Neaplikujeme ani žádné techniky. Během Rekonektivního léčení se naladíme na frekvence a ustoupíme do pozadí. Nezabarvujeme léčení svým názorem nebo zkušenostmi. Navíc si nemyslíme, že jsme léčiteli nebo že někoho léčíme. Jsme si vědomi toho, že jsme pouze zprostředkovatelem spojení a ve chvíli, kdy klient toto spojení na sobě cítí, sám se někde hluboko uvnitř rozhodne, zda se vyléčí. Uzdravení je pak trvalé, na celý zbytek života. Není to metoda, není to technika, nejsou tam žádné kroky ani postupy. Rekonektivní léčení přesahuje všechny techniky. Dynamika tohoto léčení je velice specifická, unikátní.


Jak je možné, že u nás jsou informace o Reconnection tak omezené?


Mnoho lidí tvrdí, že Reconnection nehledáme my, ale že Reconnection si hledá nás. Myslím, že to vidí přesně ti lidé, kteří jsou dostatečně otevření přijmout jednoduchost a zároveň obrovskou sílu skrytou v tomto spojení.