CO JE REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ
"RECONNECTIVE HEALING"

KapkaRosy. KapkaRosy. KapkaRosy.

Záměrem Rekonektivního léčení nebo také "Informačního léčení" je v základu léčení, ať už fyzické, mentální, emocionální, spirituální nebo jakékoliv další úrovně. Je to návrat do původního stavu rovnováhy a zdraví pomocí naladění se na frekvence, které jsou v prostoru stále a jsou velmi harmonické. Naše tělo i celý systém si někde hluboko uvnitř vzpomene, že tento stav harmonie a zdraví vlastně již zná a chce se do něj znovu vrátit, protože je to jeho přirozený stav. Vše, co je s námi v disharmonii, začne náš systém opouštět.

Může pomoci například při léčbě nemocí pohybového ústrojí, artritidy, Parkinsonovy choroboy, mozkové obrny, rakoviny, epilepsie a dalších vážných onemocnění. Trvale Vás zbaví úzkostí, depresí a bolestí. Jsou zaznamenány výborné výsledky také při dlouhodobém přetížení či stresu a syndromu vyhoření (burnout). Urychluje rekonvalescenci a hojení ran po operacích a úrazech. Jsou zaznamenány výborné výsledky při léčbě neplodnosti. Přispívá také ke zvýšení životní energie a úrovně zdravého bytí, zlepšení funkce imunitního systému. A mnoha dalších.

Individuální nezávazná konzultace zdarma 

Rozsah 30 minut. 

Rezervaci termínu a další informace na tel. +420 774 313 747

Těším se na Vás.

Rekonektivní léčení je úroveň léčení, o které se mnoho vědců domnívá, že je tady zcela poprvé. 
Dynamika tohoto léčení je velice specifická, unikátní.

Je vědeckými měřeními prokázaná změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo, proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

Každá zkušenost s Rekonektivním léčením je jedinečná. Často jsou vyléčení okamžitá, někdy zase trvá trochu déle, než se léčení rozvine. Vaše léčení může přijít ve formě, kterou předpokládáte ale také ve formě, na kterou jste ani nepomysleli, takové, jakou má Vesmír připravenou jen a jen pro Vás.

Většina vyléčení má tendenci být trvalá. Některá se demonstrují ve své úplnosti okamžitě, některá se vyvinou časem. Léčení, která máte, jsou již navždy vaše a zůstávají s Vámi.

Vyléčení se stávají okamžitě. To, co vyžaduje "čas", je, aby se osoba "rozhodla" akceptovat léčení. Ať už přijmete všechno, co hledáte, během vašeho prvního, druhého nebo třetího sezení, je velice žádoucí nechat to být a dovolit věcem, aby se vyvinuly podle svého.

Obecně se doporučuje, abyste uvážili 3-4 sezení a to nejlépe tři (čtyři) následující dny po sobě (případně obden).
Nejedná se o dlouhodobou léčebnou kúru, která vyžaduje pravidelná sezení a mnohdy i nákladnou finanční investici.


– Jedná se o bezdotykovou metodu
– Léčení provádím osobně, jsem terapeut s mezinárodní certifikací a kvalifikací
– Terapie trvá 30 minut, rezervujte si 60 minut
– Cena za sezení je 1 800 Kč


Na nemoc už dnes nepohlížíme jako na něco, co by se mělo co nejrychleji odstranit, ale jako na příležitost, která nám ukazuje životní cestu. Léčení by neměla být procedura, na které jsme závislí. Rekonektivní léčení je iniciační proces, který nás uvádí zpět do harmonie. Neléčíme nemoc, ale člověk se začne léčit sám.

Stejně jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého, přesto jsou výsledky více než překvapivé u velké části klientů, často právě tam, kde klasická medicína selhává. Narozdíl od klasické medicíny zde nejsou žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Není to technika, nemusíte splňovat náročné duchovní požadavky. Je to napojení na univerzální energii.


Rekonektivní léčení, stejně jako proces The Reconnection (Znovunapojení), je oprávněn provádět pouze praktik s platnou certifikací.