Rekonektivní léčení a The Reconnection (Znovunapojení)
mi přineslo životní změnu o které jsem si nedovolila ani snít.
Představuje pro mě návrat k životní rovnováze, pocitu štěstí 
a naplnění. Možnost bez limitů a v harmonii s okolím
vyjadřovat svoji vlastní 
osobnost a esenci.
Téměř denně jsem svědkem něčeho výjimečného,
slovy nepopsatelného.

Věřím, že se na mě s důvěrou obrátíte i Vy.